Monday, July 9, 2007

July 9 Synthesis


Als volwaardige vrouw ontplooi ik mij in vrijheid binnen de afgelijnde, beperkende bakens van een bestaande struktuur. Er moeten hoeken zijn om scherpe punten, richtlijnen te formuleren, in spiegelende, tegengestelde zin. De chaos is mijn element en wil de gemeenschap mij zien en horen, moet ik toch enige tegemoetkoming doen:
De voor de omstandigheid beschikbare belijning aftasten, uitproberen, opvrijen, doorbreken, ontkrachten en overstijgen.
En dan kan het spel pas echt beginnen. (90)

Being a fully fledged woman, I develop myself in freedom within the outlined, limited course of an existing structure. There need to be corners, in order to formulate sharp points, directions, in mirrored, opposite direction. The chaos is my element and if the society wants to see or hear me, I actually have to make a concession.
To scan the lineation available under the present conditions, to try-out, to chat up, to break through, to enfeeble and to transcend.
And only then the game can really start. (90)

No comments: