Thursday, July 12, 2007

July 12 Ritual


De bloemen die ge me gegeven hebt stonken naar stront,
verwelken onmiddellijk, en pasten absoluut niet bij de rest hier binnen.
... Alles is theater, nog slecht gespeeld op de koop toe.
Verdufte extravagantie, misplaatst en een beetje plat. (87) (Over liefde)
Het aanzwellen van gevoelens is zo onkontroleerbaar als het voorspelbaar is. Men kan erop rekenen, ze blijven niet uit. Ondanks de angst die men ervoor heeft. Telkens is het werkelijk een gezwel dat openbarst. Er moet alleen genoeg aanleiding tot etter zijn. (77)

The flowers that you gave me smell like shit,
wilt immediately, and did not at all fit with the rest of the interior.
... Everything is theatre, badly performed on top of it.
Stale extravagance, out of place and a little vulgar. (87) (About love)
The rise of emotions is as uncontrollable as it is predictable. One can count on it, they wont fail to come. Despite the fear of it. It always really is a lump that bursts open. Only when there is enough cause for pus.(77)

No comments: