Monday, July 2, 2007

July 2 Dynamic


1001 denkrichtingen en interpretatievelden verdringen elkaar. Ik verlies mijn identiteit. (79)
De negatie van de tijd, het tijdsverloop, bevordert geestelijke verruiming, verdieping. Het is in de tijdloze accumulatie van momenten, in het negeren van de duur der momenten, dat intelligentie groeit. Intelligentie zonder materialisme. Want de tijd = materialisme.

1001 directions of thought and fields of interpretation repress one another. I lose my identity. (79)
The negation of time, the interval of time, further mental expansion, depth. It is in the timeless accumulation of moments, in the negation of the duration of moments, that intelligence grows. Intelligence without materialism. Because the time = materialism.

No comments: