Wednesday, July 11, 2007

July 11 Bottomlike


Norm. Idioom. Ideologie. Struktuur. Systeem. Kronologie. Obsessie. Materiaal. Voorgevoelens. Inbeelding. (81)
Er is een wezenlijk verschil tussen de Belgen en de Duitsers, waar de eersten allemaal verschillende huizen op een rij zetten en de tweeden allemaal dezelfde huizen op verschillende manieren bijeen zetten, kriskras. (90)

Norm. Idiom. Ideology. Structure. System. Chronology. Obsession. Material. Forebodings. Imagination. (81)
There is a substantial difference between Belgians and Germans, where the first ones build all different houses in one row and the second ones put together identical houses in a mixed up way. (90)

No comments: