Sunday, July 15, 2007

July 15 Career


De wil, de kunde vele uiteenlopende disciplines en interessesferen binnen te dringen, te vergaren, op te slaan en toe te passen, dwingen mij ertoe een overkoepelend wereldbeeld te scheppen.
Dit wereldbeeld moet gebaseerd zijn op een wijder besef van werkelijkheid dan de op specialisatie toegespitste redeneringen en verwordenheden tot nu toe betracht hebben. (89)

The will, the skill to penetrate many varying disciplines and fields of interest, gather them, store them and use them, force me to create a coordinating world view.
This world view must be based on a broader understanding of reality than what has been practised up to now by specialized reasonings and achievements. (89)

No comments: