Tuesday, July 24, 2007

July 24 Achievement


Sereniteit. Oppervlakkigheid. Vervlakking. Onmacht. Onmacht. Onmacht. Jaloezie. (88)
Hoe is het mogelijk van de natuur te genieten als er een afscheiding te zien is. De doorlopende confrontatie met het eindige van iets is hetzelfde alsof uw gevoel u "toegelaten" wordt binnen bepaalde grenzen. (82)

Serenity. Superficiality. Dullness. Lack of power. Lack of power. Lack of power. Jealousy.(88)
How is it possible to enjoy nature when there is fencing. The continuous confrontation with the finite of something is the same as if your emotion is "permitted" within certain boundaries. (82)

No comments: