Saturday, July 21, 2007

July 21 TechniqueHet is dankzij de rijken dat "het volk" nu een reisdoel heeft aan al hun kastelen, monumenten en andere manifestaties van grootheid. Het is evenwel dankzij het volk dat de rijken in staat zijn het onderhoud van hun vergane glorie te betalen. (82)

It is thanks to the rich that "the masses" now have a travel destination in all their castles, monuments and other displays of grandeur. It is however thanks to the masses that the rich are able to pay for the maintenance of their faded glory. (82)

No comments: