Tuesday, July 3, 2007

July 3 Rigid


De eenzaamheid, vol van verwachtingen, is mooi, doch men wordt er zenuwachting van. (87)
Luiheid kan ook de afwachtende houding zijn die men inneemt ten opzichte van een handeling waarvan met de zin nog niet inziet. (82)
Het is natuurlijk zo dat een te intense zoektocht naar de zin der dingen tot stilstand kan leiden. (82)

The solitude, filled with expectations, is beautiful, yet it makes one nervous. (87)
Laziness can also be the waiting attitude one adopts in relation to an action of which one doesn't see the meaning yet. (82)
It is of course also true that an all too intense search for the meaning of things can lead to standstill. (82)

No comments: