Friday, July 27, 2007

July 27 Delirium


Ik leef vreselijk aan de oppervlakte. Soms, als bij toeval, bij verrassing, wordt alles ineens dieper, begint mijn verstand écht te werken. Het maakt me moedeloos dat ik die ogenblikken niet kan opvoeren, hun komst beïnvloeden. (79)

I live terribly on the surface. Sometimes, as by chance, by surprise, everything becomes deeper, my brain starts really working. It makes me despondent that I can’t increase those moments, influence their arrival. (79)

No comments: