Tuesday, July 17, 2007

July 17 Hardening


Elk kind is een wapen in de hand van ouders, t.o.v. het leven, het nageslacht.
Elk kunstwerk is een wapen in de hand van de kunstenaar t.o.v. het leven, het nageslacht. (87)
Eerst is er de bloem, daarna de vrucht. (90)
De vorm is de zelfdiscipline van de inhoud. Elke inhoud vraagt om een specifieke vorm. Wanneer de vorm niet fatsoenlijk wordt uitgewerkt verliest de inhoud aan waarde. Zonder vorm geen inhoud en geen inhoud zonder vorm. De inhoud heeft de flexibiliteit van het water dat zich aanpast aan het recipiƫnt waarin het gegoten wordt. De bruikbaarheid van de inhoud is ook afhankelijk van de aard van de vorm. (90)

Every child is a weapon in the hand of parents, with respect to life, the future generations. (87)
The form is the self-discipline of the contents. When the form is not executed properly the contents loses its value. Without form no contents and no contents without form. The contents has the flexibility of the water that adjusts itself to the recipient into which it is poured. The usefulness of the contents also depends on the nature of the form. (90)

No comments: