Wednesday, July 4, 2007

July 4 Geometry


Ik was vroeger een adept van schouwgarnituren. Toen ze me dat ontnomen hadden, zijn de chaos en de spiraalvormige richting van afkomende en terugwijkende bewegingen begonnen. Op 21-jarige leeftijd viel de laatste zekerheid kletterend van me af. Met de dag stond ik bloter, helderder en kwetsbaarder op.
Geen loutering door ouderdom doch een aura dat scherper werd dan het scherpste op aarde.
Ik ontdoe me van het juk der afbeeldingen en idiomen, der strukturen en systemen en stel nog slechts reeksen samen. (82)

I used to be an adept of mantelpiece ornaments. When they took that away from me, it was the beginning of chaos and the spiral-shaped direction of approaching and withdrawing movements. At the age of 21 the last certainty fell crashing from me. By the day I got up more naked, brighter and more vulnerable.
No catharsis with age but an aura the became sharper than the sharpest on earth.
I free myself from the yoke of pictures and idioms, of structures and systems and only compose series. (82)

No comments: