Sunday, July 29, 2007

July 29 Positions


Het is niet voldoende hoog te zitten. Het zicht moet nog mooi zijn ook. (81)
Gedurende enkele jaren was ik niet meer in staat op een vriendschappelijke manier met de zon om te gaan. Het was ook in die periodes dat de vroegere angstdromen voor verblinding door daglicht werkelijk werden. Op straat tussen vele mensen op zijn minst vervelend. De neiging om energie op te nemen werd vervangen door weerzin en afkeer, reeds tegen de drang eraan toe te geven. De verlokking zich aan de voor de handliggende onderwerping over te geven kwam als indoktrinair en hoogst onpersoonlijk over. Ik kon niet anders doen dan te wachten op de herfst. (84)

It is not sufficient to sit high. The view has to be pretty too. (81)
For some years I was not able to deal with the sun in a friendly way. It was also in those periods that early anxiety dreams for blinding by daylight became real. On the street in the midst of many people at least very annoying. The inclination to absorb energy was replaced with aversion and dislike, always against the impulse to give way. The temptation to surrender oneself to the obvious submission came across as indoctrinatory and highly impersonal. There was nothing else to do for me than to wait for autumn. (84)

No comments: