Monday, July 16, 2007

July 16 Material


Wanneer men dingen en toestanden aan derden voorlegt kan men de perceptie ervan niet rechtstreeks beïnvloeden. Enkel de geloven van de toeschouwers in kwestie.
Zienswijzen, dus, zijn manipuleerbaar. (88)

When one presents things and situations to third parties, one can't directly influence their perception. Only the beliefs of the public in question.
Points of views, consequently, are manipulable. (88)

No comments: