Monday, July 23, 2007

July 23 Screen


Doorzicht. Energie. Kombinatie. Kontrole. 1, 2, 3. Zaufen. (81)
Blasé tot in het bed. Ziekelijke kicks. Lafdom. Flauw. Paranoia. (84)
De nieuwste waarden zijn wilskracht, kontrole, intimidatie. Meer en meer is de mens zich ervan bewust dat in plaats van te bidden en offers te brengen, te steunen op ervaring en jarenlange ondervindingen er heil te verwachten is van doorzettingsvermogen, gerichtheid op korte schaal en blinde doelbewustheid. Men bereikt vlugger het gewilde maar moet wel regelmatig van doel veranderen... (86)

Insight. Energy. Combination. Control. 1, 2, 3. Zaufen. (81)
Blasé even in bed. Sick kicks. Cowardice. Bland. Paranoia. (84)
The newest values are will power, control, intimidation. More and more man realizes that, instead of praying and making sacrifices, relying on practise and years of experience, there is more good to be expected from perseverance, short-scale focus and blind goal-orientedness. One obtains the goal much faster, but one has to change goals regularly... (86)

No comments: