Tuesday, July 10, 2007

July 10 Catharsis


Wat ik te zeggen heb is nogal stroef en bruut, wat het wenselijk maakt een vormscherm te plaatsen dat de invalshoek aan de andere kant verzacht en tolerabeler maakt. (90)
Ik kan moeilijk uitleggen hoe zeer ik van de regen hou omdat ze me tegenhoudt de straat op te gaan. Ik schijn een ziekelijke behoefte te hebben aan beperkingen. En dat terwijl ik elke onvrijheid als een fysieke pijn ervaar. Kontrole dringt zich op maar houvasten vind ik niet.
De 2slachtigheid schijnt zich langzaam op te lossen in ontelbaren. (11) (84)

What I have to say is rather stiff and brutal, what makes it advisable to place a form screen that softens the angle of decent at the other side and makes it more tolerant. (90)
I can hardly explain how much I love the rain because it keeps me from going onto the street. I seem to have a pathological need for restrictions. And this while I experience every lack of freedom as a physical pain. Control imposes itself but I don't find holds.
The ambiguity seems to slowly dissolve in innumerables. (84)

No comments: