Thursday, July 5, 2007

July 5 Issues


De innerlijke wanorde waarvan ik me door troebele principes en omfloerste waarheden afschermde, borrelde als het hete slijk van een vulkaan, onregelmatig, sneller en sneller, hoger en hoger.
Ook heter en heter en zolang gekoesterde "jeugd" (onbezonnenheid en afkeer van elke vorm van verantwoordelijkheid) ruimde baan voor de overgave aan energie, ten koste van een lichaam dat vermoeid en verslaafd telkens weer werd achtergelaten. (82)

The inner chaos against which I guard myself by troubled principles and muffled truths, bubbled up like the hot sludge of a volcano, unsteady, faster and faster, higher and higher.
Also hotter and hotter and so long cherished "youth" (impetuosity and aversion to any form of responsibility) made way for dedication to energy, at the expense of a body that was always left behind, exhausted and addicted. (82)

No comments: