Friday, July 6, 2007

July 6 Continuities


Het werken op afval, met afval, inspireert mij. Afval die zowel materieel als geestelijk kan zijn. Dan is er de lijn als link tussen tekenen en schrijven. en de inwerking van kleurvlakken op het menselijk organisme, de fysieke aanwezigheid van de hoeveelheid aan zichtbaar materiaal, de konsekwentie van de aanwezigheid, tesamen met hetgeen die oproept en de kombinaties van al deze verschillende elementen onder elkaar. (19) (82)

Working on waste, with waste matter, inspires me. Waste that can be material as well as mental. Then there is the line as link between drawing and writing, and the effect of colour surfaces on the human organism, the physical presence of the amount of visible material, the consequence of the presence, together with what this arouses and the combination of all these different elements amongst themselves. (82)

No comments: