Thursday, March 1, 2007

March 1 Psychosexual


In de regenboog geeft het licht zichzelf bloot als een reeks van 5 kleuren, in konfrontatie met het element water.
Het 5de getal is ook dat van de androgyne, de 2slachtige, het mannelijk en vrouwelijke verenigd, wat tamelijk normaal is omdat we uit het licht ontstonden en in het water ontwikkelden. (90)
Er is het onberekenbare, het beklemmende. Er is de potentie, de energie en het probleem dat alles er tegelijk uitwilt.
Men moet kontrole hebben en kunnen doseren. (84)

In the rainbow, light reveals itself as a series of 5 colors, in confrontation with the element water.
The 5th number is also the number of the androgenic, the hermaphrodite, the male and female united, which is quite normal because we originated from light and we developed in the water.
There is the incalculable, the oppressive. There is the potency, the energy and the problem that everything wants to come out at the same time.
One needs to have control and to
be able to dose. (84)

No comments: