Friday, March 16, 2007

March 16 Material


Elk probleem verdraagt slechts een gelimiteerd aantal voor- en tegenwerpingen. Waarschijnlijk evenredig aan het belang van het probleem. Deze limiet bepaalt het punt waarop het probleem absurd wordt in het kader van de omgevende stellingen, waarna het zichzelf oplost en er tenslotte niets meer overblijft. (90)

Every problem can bear only a limited amount of reproaches and objections. Probably proportional to the importance of the problem. This limit determines the point where the problem becomes absurd within the framework of the surrounding positions taken, after which it deals with itself and in the end there is nothing left. (90)

No comments: