Tuesday, March 27, 2007

March 27 Delirium


De mate waarin men zich overgeeft aan geneugten, gemak en andere aangenaamheden, die enkel aan de goedwil van derden te danken waren, is rechtstreeks evenredig met de grootte van de pijn bij het verlies ervan. Met de grootte van het verwerkingsvermogen vereist om verder te leven. (88)

The extent to which one gives oneself over to the joys, the comfort and other pleasures, owed only to the goodwill of the others, is directly proportional to the amount of pain at the loss of it. To the ability to cope necessary to carry on living. (88)

No comments: