Sunday, March 25, 2007

March 25 Chosen


Onvoorwaardelijke opname en blind aanvaarden van profetieën van filosofen, geleerden, schrijvers en andere artiesten - waar haalt men zich toch de elitaire gemakzucht vandaan zichzelf een werkend hoofd aan te meten in het gebruiken van dat wat uit een ander kwam?
Konstateren van analoge gedachtelijnen is erg aangenaam - zeker bij sprake van een analogie met 1 of ander hooggeëerde, algemeen geprezen, interessante of persoonlijk geliefde identiteit. Dit betekent slechts dat men op de goede weg is, maar in de konfrontatie met fossiele gedachtegangen moet men onthouden dat zij ophielden waar wij verder gaan. (86)

Unconditional absorbing and blind acceptance of prophecies of philosophers, scientists, writers and other artists - where on earth does one get the superior laziness from to assume a working head by using that which comes from another?
It is very pleasant to observe analogue lines of thought - most certainly by analogy with one or the other highly honored, generally praised, interesting or personally beloved identity. This only means that one is on the right path, but when confronting fossil lines of thought, one has to remember that these stopped where we have to continue. (86)

No comments: