Tuesday, March 13, 2007

March 13 Ambiguity


Ik denk niet. Ik teken. (85)

I don't think. I draw. (85)Een evenwicht te vinden tussen dwang en vrije keuze, tussen thuis en buitenwereld, tussen eenzaamheid en informatie, tussen narcisme en liefdadigheid, tussen egoïsme en geven, tussen spanning een deemoed, tussen liefde en koppigheid, tussen aanrakingen en isolement, tussen stilte en infiltratie, tussen opgenomenheid en trots, tussen schizofrenie en normaal, tussen klaarheid en beneveling. 8. (82)

To find a balance between force and free choice, between home and the outside world, between solitude and information, between narcissism and charity, between egoism and giving, between tension and humility, between love and stubbornness, between touching and isolation, between silence and infiltration, between admission and pride, between schizophrenia and normal, between clarity and obscurity. 8. (82)

No comments: