Monday, March 12, 2007

March 12 Ritual


In het midden van een sociaal, maatschappelijk universum, krijgt het abstrakte beeld dat zich als een symbool manifesteert, de vorm van een figuur. En dit op een complexe manier, fragmentair. (82)

In the center of a social universe, the abstract image, which manifests itself as a symbol, gets the shape of a figure. This happens in a complex way, fragmented. (82)Poëzie is 1 van de sentimentaliteiten.
Sentimentaliteit lijkt me een bruikbaar uitgangspunt tot het maken van dingen. Wat men "het poëtisch gevoel" in een werk noemt, vind ik te algemeen, te vrijblijvend.
Men kan er teveel kanten mee uit. Daarentegen komt sentimentaliteit uit een taboe sfeer en windt er geen doekjes om. Te nemen of te laten. Daarbij is de enig toelaatbare poëzie tegenwoordig die van de natuur en haar elementen. (89)

Poetry is 1 of the sentimentalities.
Sentimentality seems to me a useful point of departure for the making of things. What is called 'the poetic sentiment' in a work, is to me too general, too informal. It serves too many purposes. Sentimentality on the other hand, comes from a taboo atmosphere and does not beat about the bush. Take it or leave it. Besides the only acceptable poetry today is that of nature and its elements. (89)

No comments: