Wednesday, March 14, 2007

March 14 Identity


Amerikanen antwoorden meestal met de buitenkant, terwijl het hun uiteindelijk toch ook om de binnenkant te doen is. Om de 1 of andere reden negeren ze de essentiƫle dingen omdat ze die relateren aan zwakte, onprofessionaliteit of niet te rijmen met geld.
Ze antwoorden dan ook meestal met termen in funktie van geld en funktionaliteit op zich, een kwetsbaarheid verhullend die klaarblijkelijk niet zelf gedragen kan worden. Zie ook de predikers, de psychiaters en de behoefte aan de boeman. (90)

Americans usually answer with the surface, while they are ultimately also after the inside. For one reason or the other, they ignore the essential things because they relate them to weakness, unprofessionalism or to be incompatible with money.
They mostly answer with terms in function of money and functionality in itself, concealing a vulnerability that obviously can't be carried by them. Likewise the preacher men, the shrinks and the need for the bogyman. (90)

No comments: