Wednesday, March 21, 2007

March 21 Technique


De overgang van de abstrakte kennis van een feit naar de reële implikaties die het bestaan van dat feit met zich meebrengen en garanderen is dikwijls pijnlijk en zwaar en genoeg om de appreciatie die men voor het feit zelf heeft naar negatief toe doen overslaan.
(i.v.m. de extra kosten die hondeneten met zich meebrengt). (86)

The transition of the abstract knowledge of a fact to the real implications that accompany and guarantee the existence of that fact, is often very painful and heavy and enough to turn the appreciation one has for the particular fact into a negative one. (with respect to the extra costs brought about by dog food) (86)(+ + 0) = + + 200 + 0 (86)

(+ + 0) = + + 200 + 0 (86)

No comments: