Thursday, March 15, 2007

March 15 Career


Ik ben ervan overtuigd dat de televisie een behoefte bevredigt. De mens kan niet voortdurend en onverbiddelijk aan zijn eigen gedachten overgeleverd zijn. Dit "ontlopen" heeft zijn zin. (89)

I am convinced that the television satisfies a need. A human being can't continuously and relentlessly be left to his own thoughts. This "escape" has its meaning. (89)

1 comment:

German said...

my dear friend, just as i read your statement i find myself fightinh a deep melancholia watching tv, trying to escape...i miss u your dead herr mann.