Sunday, March 4, 2007

March 4 Geometry


Elk wezen heeft zijn eigen ontwikkeling, een normale evolutie van onontkoombare stadia. Deze zouden 100% bewust ervaren moeten worden, want ze zijn eenmalig, en kostbaar materiaal. (86)

Every being knows its own development, a normal evolution of inevitable stages. These should be 100% consciously experienced, because they are unique, and very valuable material. (86)

No comments: