Sunday, March 18, 2007

March 18 Stabilising


Geestelijke droogte en zwarte nachten. (90)

Mental drought and black nights. (90)Een zin, onverschillig welke, is beter dan geen enkele zin. Verbale toelichting van een beeld is meer een vormelement. (82)

A phrase, no matter which one is better than no phrase. Verbal illustration of an image is more an element of form. (82)

1 comment:

German said...

the anhilitation of context, the pro-fusion of sense...
herr_mann