Friday, March 2, 2007

March 2 Dynamic


Men ontwikkelt persoonlijk in een nauw verband met reeksen van normen. Normen die achteraf bekeken steeds kodes blijken, die bijzonder achterhaalbaar zijn. (83)

One develops personally in a close relationship with series of norms. Norms that in retrospect always appear to be codes, which are particularly retrievable. (83)Met het niets in de bossen heb ik altijd een dialoog gehad. Ik heb de bomen gekust en erin gebeten. Van elk minstens 1 blad opgegeten en tussen hun stammen gesprekken voorbereid met mensen. Er waren teveel dingen die ik wist alvorens ze van anderen te horen. De dingen stonden reeds teveel op zichzelf toen ik met mensen in kontakt kwam. De mensen werden voor mij slechts de verbinding, de interpretatie der dingen. Ik kijk naar de mensen als naar de dieren in de zoo. (86)

I have always had a dialogue with the nothingness in the forests. I have kissed the trees and bitten into them. Of each I have eaten at least 1 leaf and have prepared conversations with people in between their trunks. There were too many things that I knew before I heard them from the others. Things stood alone already when I came into contact with people. People for me were only the connection, the interpretation of things. I look at people the way I look at animals in the zoo. (86)

No comments: