Friday, March 9, 2007

March 9 Synthesis


bewustzijn
wetenschap
=onwetendheid
waarheid

conscience
science
=ignorance
truth


Het is voor mij zeer moeilijk een verband te leggen tussen mijn eigen waarnemingen en hun benaming enerzijds en de waarnemingen van anderen die dezelfde naam dragen anderzijds. Die waarnemingen houden trouwens een algemeenheid in die voor mij nauwelijks aanvaardbaar is.
Men leeft zo' in eigen werelden dat ik met verstomming sta hoe het mogelijk blijkt verstaanbaar met elkaar te communiceren. (78)

It is very difficult for me on the one hand to associate my own perceptions and their names with the perception of others, which have the same name on the other hand. Moreover these perceptions contain a generality that is hardly acceptable to me.
One lives so in one's own worlds that I am amazed at how it seems possible to clearly communicate with each other. (78)

No comments: