Saturday, March 3, 2007

March 3 Rigid


Wanorde. Nervositeit. Overbelasting. Overconcentratie. Hersenschimmen. (81)

Chaos. Nervousness. Overload. Over-concentration. Phantasms. (81)Het is zo' dat de kleuren en de kleurvlakken op zichzelf, een strijd voeren met het figuratieve, het getekende, met dat wat als struktuur niet over het hoofd gezien kan worden. (85)

It is so that colors and colored areas compete as it is with the figurative, the drawn, with everything that can't be looked over as a structure. (85)

No comments: