Saturday, March 17, 2007

March 17 Hardening


Men is inderdaad in staat zijn eigen uitzicht in die mate te vormen + te vervormen dat de manier waarop men eruitziet een teken op zichzelf wordt. (85)

One is indeed capable of forming and transforming one's own looks to such an extent that the way one looks becomes an indication in itself. (85)Ik heb zo'n behoefte aan eenzaamheid, maar ik ben te onrustig om het te regelen. Het is onmogelijk behoefte aan eenzaamheid te hebben als men er zich niet naar regelt. (82)

I have such a need for solitude, but I am too restless to get it organized. It is impossible to have a need for solitude when one doesn't organize oneself to it. (82)

No comments: