Wednesday, March 28, 2007

March 28 Solution


Ik wil met mijn werk de menselijke ziel terug naar zichzelf drijven. Een terugkeer naar binnen die een diepe drang voedt zich te verenigen met al de rest wat leeft, die toelaat de gelijkheid als macht en kracht te accepteren. (89)
Het schijnbaar onberedeneerde, het chaotische en het onvoorspelbare aan banden leggen, platdrukken en er gaan opstaan, dat doen alle ersatzsystemen met het "vrouwelijke". Dit wekt het vermoeden dat er iets belangrijks te beschermen valt, dat er iets te veranderen valt en dat het al aan het veranderen is. (90)

With my work I want to drive back human spirit to itself. A return to the inside that fosters a deep urge to unite with everything that is alive, which allows for the acceptance of equality as power and force. (89)
To curb, to crush and to step on the seemingly irrational, the chaotic and the unpredictable is what all the ersatz systems are doing with regards to the "female". This arouses the idea that something important needs to be protected, that something needs to change and that something is already changing. (90)

No comments: