Sunday, March 11, 2007

March 11 Bottomlike


Ik opper de suggestie mijn emoties als louter fantasie te bestempelen, ten einde een symbool te ontwikkelen voor mijn stemmingen. (82)

I suggest designating my emotions as sheer fantasy, in order to develop a symbol for my moods. (82)Het toppunt van samenwerking tussen 2 personen kan omslaan in een wrang, onvoorspelbaar indringend voorspel tot komplete gespletenheid. Er is 1 manier om te ontkomen; de beide partijen een spiegel voor te houden. (88)

The climax of cooperation between 2 people can turn into a nasty, unpredictable penetrating prelude to complete dissension. There is one way to escape; to hold up a mirror to both parties. (88)

No comments: