Thursday, February 1, 2007

February 1 Psychosexual


Voortdurend op zoek ben ik naar nieuwe systemen tussen reeksen. Reeksen beelden, reeksen woorden, reeksen begrippen, alle reeksen.
Die reeksen worden tesamen met hun systemen obsessies en komen uiteindelijk in een geordend systeem ten val.
De gebruikte elementen (waaruit de systemen in breedste zin bestaan) komen telkens onder een andere vorm weer aan de oppervlakte. (83)

Constantly I am looking for new systems amongst series. Series of images, series of words, series of concepts, all series.
These series together with their systems become obsessions and finally are overthrown in a well-ordered system.
The used elements (that the systems consist of in the broadest sense) repeatedly come to the surface in a different form. (83)

No comments: