Monday, February 5, 2007

February 5 Issues


De wereld waarin wij leven vraagt om bepaalde abnormaliteiten _
dwingt ons tot…
geeft ons het recht…_
abnormaliteiten die,
eens we bewust zijn dat ze dat zijn,
in kontroleerbare doses op juiste tijdstippen begaan kunnen worden
zonder blijvende schade aan te richten aan de omgeving. (88)

The world in which we live, asks for certain abnormalities _
Forces us to...
Gives us the right..._
Abnormalities which,
once we are aware that is what they are,
can be commited in verifiable doses at the right times
without causing permanent damage to the environment. (88)De geboorte van een idee loopt als volgt:
Een kramp neemt volledig het bezit over;
Het binnenste kreunt; koppig komt er iets aan de oppervlakte;
Het neemt op een vervelende manier vaste vorm aan. Onmacht. Superenergie. (81)

The birth of an idea goes as follows:
A spasm takes complete possession;
the inside groans; stubbornly somethings comes to the surface;
It adopts a firm shape in an annoying way. Powerlessness. Superenergy. (81)

No comments: