Sunday, February 25, 2007

February 25 Chosen


Ik vermoed dat mannen de onverbondenheid der dingen rond de vrouw onbewust in stand houden door een wereldsysteem volgens een welbepaalde methode van de ene generatie op de andere vast te ankeren. Ze hebben er absoluut geen baat bij dat nieuwe strukturen en systemen op onafhankelijke leesten en geesten geschoeid worden.
Chaos en onstandvastigheid zijn in al hun negativiteit nu eenmaal vrouwelijke omgevingsvelden en ze blijven het beste zo.
Zolang die elementen in al hun troebelheid naar mannelijke omkadering smachten.
Het is in feite negatieve interpretatie van de onverbondenheid die in stand wordt gehouden. (90)

I suspect that men unconsciously keep up the disconnection of things concerning the woman by anchoring a world system from one generation onto another, according to a well defined method. They absolutely don't benefit when new structures and systems are revamped along independent models and minds.
Chaos and instability in all their negativity already are simply female environments and they best stay that way.
As long as these elements in all their murkiness long for a masculine framework.
In fact this is the negative interpretation of the disconnection that is being maintained. (90)

No comments: