Sunday, February 11, 2007

February 11 Bottomlike


Eigenbelang keert zich steeds tegen de persoon die daaruit handelt. (81)

Self-interest always turns itself against the person acting as such. (81)Richting. Onderhandelen. Coalitieformatie. Beloning. Status. Leiderschap. Macht. Invloed. (88)

Direction. Negotiate. Coalition formation. Reward. Status. Leadership. Power. Influence. (88)

No comments: