Sunday, February 4, 2007

February 4 Geometry


Symmetrie is rustgevend omdat iets of iemand tesamen met zijn spiegelbeeld, steeds een soort ideaal vormt. De eenheid als statement, een statement als eenheid. (88)

Symmetry is calming because something or somebody together with its/his mirror image, always forms some kind of ideal. The unity as statement, a statement as unity. (88)Bedwelmd door verstand, abstraktie, woorden en begrippen, kan ik, analoog aan de werking van het orakel van Delphi, deze multi-interpretabele verzameling noodwendigheden aanbieden. Maak er gebruik van. Ze zijn er voor u. (90)

Overcome with intellect, abstraction, words and concepts, I am able, in analogy to the working of the Delphi Oracle, to offer the multi-interpretable collection of necessities. Use them. They are here for you. (90)

No comments: