Friday, February 9, 2007

February 9 Synthesis


1 deel van de mens blijft de 25jarige... wat erna komt, komt er bovenop. Er komt een 2de bij.
Die 25jarige is degene die nog niet bezoedeld werd door normalisatie, verwerkingssystemen en relativatie. Ook die blijft zitten naast degene die anders wordt van dag tot dag. (86)

1 part of a person remains the 25 year old... what comes later, comes on top of it. A second one comes with it.
The 25 year old is the one who is not yet stained with normalization, processing systems and relativation. This one also remains next to the other who changes from day to day. (86)

No comments: