Saturday, February 10, 2007

February 10 Catharsis


Vooraf de struktuur weten, het systeem waarin uw aktiviteit moet passen, is allesbehalve bevorderlijk voor de kreativiteit die men in die aktiviteit steken kan. (88)

To know the structure in advance, the system wherein your activity needs to fit, is anything but conducive to the creativity that one can put in that activity. (88)Mijn oren tuiten. Vrienden zijn geen vrienden meer. (81)

My ears burn. Friends are no longer friends. (81)

No comments: