Tuesday, February 20, 2007

February 20 Marginality


Een 3-hoornige zesvoeter en een 4-potige zonderkop: ik moet alles accepteren met vriendelijke, nette onwetendheid. (89)

A 3-horned six-footer and a 4-legged no-head: I have to accept everything with friendly, neat ignorance. (89)Elke weergave, elke interpretatie van de natuur die niet "gelijkt" op de natuur, is een daad met onmacht. De onmacht tot onderwerping aan dat wat gegeven wordt.
Het is een daad van rebellie die het rondom gebruikt in plaats van zelf gebruikt te worden. Men noemt dat persoonlijke interpretatie. (90)

Every representation, every interpretation of nature that does not "look" like nature, is an act of incapacity. The incapacity to submit to what is given.
It is an act of rebellion that is being used by the surrounding instead of being used itself. This is called personal interpretation. (90)

No comments: