Tuesday, February 27, 2007

February 27 Delirium


Ik moet proberen duidelijk te stellen dat de mogelijkheid bestaat zinvolle dingen te zeggen zonder dat ze verstaan kunnen worden. M.a.w. de weg vrijmaken voor onuitlegbare uitingen, waarvan men aanvaardt dat ze onbewust aan te voelen zijn. De onuitlegbaarheid moet hierbij bewust aangewend worden om alle uitwegen naar overeenkomstigheden in bestaande dogmatisch verantwoorde strukturen de pas af te snijden. Dit is een toegang tot vrijheid en hernieuwing. (26) (90)

I have to try to make clear that the possibility exists to say meaningful things without them being understood. In other words, to clear the way for unexplainable expressions, generally accepted to be felt unconsciously. The unexplainability must be consciously applied in order to block all solutions to similarities with existing dogmatic justified structures. This is the gate to freedom and renewal. (26) (90)

No comments: