Wednesday, February 7, 2007

February 7 Destabilising


Ik ontdek de komplete professionele kracht van persoonlijk politiek stressdom, economisch of chemisch plezier.
Wat is het goed vrienden te hebben!
Artiesten met gevoel voor humor?
Wat is het dat ze aspiratie/inspiratie noemen?
Het getuigt in ieder geval niet van gevoeligheid aan kunst te denken als aan een feedback proces.
De enige uitweg is het niets.
niets = (alles + intelligentie):
: (realiteit x hoop) (81)

I discover the complete professional power of personal policital stress, economical or chemical pleasure.
How good it is to have friends!
Artists with a sense of humour?
What is the thing they call aspiration/inspiration?
It would, in no case, be a sign of sensitivity to think of art as a feedback process.
The only escape is nothingness.
Nothing = (everything + intelligence):
: (reality x hope) (81)

No comments: