Monday, February 26, 2007

February 26 Seduced


De avant-garde is er om de burgerij te krenken op een manier die ze zelf uitgevonden heeft en kontroleert. De mogelijkheid wordt gekreëerd minzaam de eigen gebreken te ridikuliseren, de eigen afstotelijkheden weg te laten. Ze mentaal onschadelijk te maken alvorens het plebs er aanstoot aan kan nemen.
De evolutie die deze avant-garde fabriceert, die daaruit voorspruit, is een produkt van eigen masturbatie dat daarenboven volmondig als nakomeling erkend wordt.
De markt die voor dit mechanisme als plantaarde fungeert is op alle vlakken vergelijkbaar met een soufflé: ge duwt er zo'door en het vult de buik niet. (86)

Avant-garde exists in order to affront the middle class, in a way invented and controlled by itself. The possibility is created to graciously ridiculize its own shortcomings, to omit its own repulsions. To mentally disharm them before the plebs can take offence at it.
The evolution produced by this avant-garde, which results from it, is a product of its own masturbation, whole-heartedly recognized as an offspring.
The market that acts as garden soil for this mechanism, is on all levels comparable to a soufflé: you push right through it and it doesn't fill the stomach. (86)

No comments: