Thursday, February 15, 2007

February 15 Career


De elektronika bereikt door haar fijnheid van opbouw, de kontrole over haar details. Een niveau dat rechtstreeks kan worden aangesloten op de cognitieve en perceptieve processen van een toeschouwer. Het blijft de kwestie de ogen van een videokijker op het scherm te houden, niet dankzij de entertainmentwetten van "televisie", maar inspelend op de alfaritmes van het brein dat men kapteren wil.
Omdat nu alle breinen verschillende alfaritmes vertonen, blijkt het een moeilijkheid een grote gemene deler te vinden die niet naar onder nivelleert. Proefondervindelijke testen, uitgespreid over vele jaren en vele gebieden, kunnen een inzicht geven over de tolerantie en inhibitiegrenzen van onze toeschouwer. Hoeveel informatie heeft hij nodig om te begrijpen, tot waar kan het reduceren van aangevoerd materiaal gaan?
Tot waar gaat de limiet alvorens verwarring optreedt, men zich aan de verwarring overgeeft, men loskomt van gekonditioneerd gedachtengoed en een opening vertoont naar nieuwe impulsen van buitenaf?
U wordt via andermans wereld naar de eigen vrijheid geleid. (88) 14

Electronics succeed in controlling details by the fineness of their structure. A level that can be directly connected to the cognitive and perceptive processes of an observer. Question remains to keep the eyes of a video watcher onto the screen, not thanks to the entertainment laws of "television", but taking advantage of the alfa rythms of the brain that one intends to capture.
Since all brains display different alfa rythms, it turns out to be a problem to find a big commom denominator that doesn't level down. Experimental tests, spread over many years and many fields, can provide an insight into the tolerance and the inhibition limits of our observer. How much information does he need in order to understand the limits of reducing the supplied material?
How far stretches this limit before it creates confusion, before one surrenders to the confustion, or one is released from conditioned body of thought and one gives evidence of an opening to new impulses from the outside?
You are guided to your own freedom via another person's world. (88) 14

No comments: