Tuesday, February 6, 2007

February 6 Continuities


Wij zijn persoonlijke ervaringen.
De toevalligheden die ik dagelijks ontmoet zijn zo talrijk dat de keuze die ik eruit maak voor bruikbaar materiaal, reeds een nieuw werk op zich is. (81)

We are personal experiences.
The coincidences that I encounter every day are so numerous that making a selection for useful material, already becomes a work in itself. (81)

No comments: