Thursday, February 8, 2007

February 8 Flow


Het zijn juist de dingen waarvan men overtuigd is dat iedereen ze op dezelfde manier voelt die de grootste verschillen blijken uit te maken. (78)

Things of which one is convinced everybody feels the same just seem to form the biggest differences. (78)De tijd is gekomen voor het beschermen van lege idee├źn. Niet alleen beschermt het negatieve veld van voorspelbaar hersenwerk zichzelf, het beschermt ook andere specimen van bloedarmoedige voorspellingen.
(Hoe bruikbaar zijn ze in een omgeving van onmacht, zo verdraagbaar, zo amusant - soms - en om te bewijzen wat bewezen moet worden) (81)

Time has come to protect empty ideas. Not only does the negative field of predictable brainwork protect itself, but it also protects other species from anaemic predictions.
(How useful they are in an environment of powerlessness, so tolerant, so amusing – sometimes – and to prove what needs to be proven) (81)

No comments: