Wednesday, January 31, 2007

January 31 Time


De Joden en de Christenen zijn tesamen baas en opeens willen de Christenen alles alleen en elimineren de Joden in naam van de natuur.
Natuurlijk wreekt de natuur zich op zoiets (i.v.m. fascisme). (89)

Jews and Christians are both boss and suddenly the Christians want everything for themselves and they eliminate the Jews in the name of nature.
Of course nature takes revenge for this (with reference to fascism) (89)Wat zijn wij toch arme schapen die konstant stoffen missen om te funktioneren in een omgeving die we zelf scheppen ten koste van essentiële aanknopingspunten.
Wat gepakt wordt, vraagt zijn tol en verheft zijn stem door geïsoleerd om aandacht en kompensatie te vragen (i.v.m. vitamines + ijzer slikken) (90)

Poor us! We are constantly missing the ingredients necessary to function in an environment created by ourselves at the expense of essential clues.
What is taken, takes is toll and raises its voice by asking for attention and compensation, isolated (with reference to vitamins and swallowing iron) (90)

No comments: