Monday, February 19, 2007

February 19 Deviance


De opdracht is de opbouw van een harmonieuze samenleving in onze binnenwereld.
Elk moment verdient zijn vrucht.
Van de juistheid van een koers overtuigen ons de aangename raakpunten met het rondom. De te aanvaarden toevalligheden, ontdaan van elk mysterieus afleidingsmechanisme, zijn de dialoog met de levende onderwerpen.
Het is de dialoog met de materialen, de elementen, de tijd, de eenheid, het verband, de 5de kracht. (90)

The task is to construct a harmonious society in our inner world.
Every moment deserves its fruit.
The pleasant common grounds with the surrounding convince us of the correctness of a course. The coincidences to be accepted, stripped of each mysterious diversion mechanism, form the dialogue with the living subjects.
It is the dialogue with the materials, the elements, the time, the simplicity, the connection, the 5th force. (90)

No comments: